ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ।

ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਕੁਝ ਵੀ, ਚਮਕਦਾਰ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੰਧ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸੀਯਤ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ

Yਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਹਨ. ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੈ? ਮਾਈਲੇਜ, ਆਰਾਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿੱਤਰਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਫ਼ਰੀ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਕਾਰਕ, ਕਾਰਾਂ, ਐਸਯੂਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ, ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸੰਭਾਵਨਾ

ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਈਂਧਨ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਸੰਚਤ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਰਕਮ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉ।

ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਢਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਨਕਦ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਿੰਗ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਢੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।

ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ

ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ਪਸੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛੋ। ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਕ-ਤੇ-ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਓ। ਕੁਝ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਲਸਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ. ਖਾਸ ਛੋਟ, ਰੀਬੇਟ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੌਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਸੇਲਜ਼ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋ।

ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਡ੍ਰਾਈਵ ਲਈ ਪੁੱਛੋ। ਇਕ ਮਾਰਗ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ -ਰੰਗੇ, ਨਿਰਮਲ, ਪੈਚ, ਪਹਾੜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ।

ਬੀਮਾ

ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਬੀਮੇ ਡਰਾਉਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਭੂਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੱਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਵ ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਛੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਕਾਰ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੀਮਾ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ "ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ" ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਯਾਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

When you click continue, you will leave this website. A new browser will allow you to access the “Ford.ca” website

When you click continue, you will leave this website. A new browser will allow you to access the “Ford.ca” website