2022 ਆਲ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ

ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2022 ਆਲ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ।* ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣ ਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊਪੁਣੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ

ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਸੜਕ 'ਤੇ, Ford ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਤੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।*
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਫਲੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 2022 ਆਲ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿਲੱਖਣ

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਚੈਸੀਸ ਕੈਬ, ਕਟਵੇਅ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਵੈਨ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ, 2022 ਆਲ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ* ਤਿੰਨ ਲੰਬਾਈਆਂ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰਗੋ ਸਪੇਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ।

ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਡ੍ਰਾਈਵ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ

2022 All-Electric Transit ਨਾਲ ਤ