Skip to main content

2024 Ford Edge®

* खुलासे

ਸੋਧਿਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ

Edge® ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕੈਬਿਨ, ਠੋਸ ਰਾਈਡ, ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਈ ਲਗਜ਼ਰੀ SUVs ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਾਧੂ-ਲਾਗਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Edge® ਮਾਡਲ

ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲਡ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼। ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਇਹ SUV ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੀਟਬੈਲਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰੋ। ਡ੍ਰਾਈਵਰ-ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਉਡ-ਕਨੈਕਟਡ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਪਡੇਟ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਅਰ-ਵਿਊ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।10 ਉਪਲਬਧ ਵਾਹਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਪ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Photo Gallery

Close Menu