Skip to main content

2023 FORD Expedition® SUV

ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਪਕਰਣ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਐਡਵੈਂਚਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਕੈਂਪ

ਸੜਕ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਈਲ, ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ। 2023 Expedition ਨੂੰ ਐਡਵੈਂਚਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਬਣਾਓ।

ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚੋਣ ਕਰੋ

2023 Expedition ਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Expedition ਮਾਡਲ

Expedition Power

ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ

440 ਹਾਰਸਪਾਵਰ11 ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, 2023 Ford Expedition ਹਰ ਉਸ ਥਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

Close Menu