Skip to main content

2023 Ford Explorer® SUV

ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

Explorer ਮਾਡਲ

ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

2023 Ford Explorer® SUV ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟਿਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਲਚਕਤਾ

ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿਓ

ਫੋਰਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ST SUV ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2023 Ford Explorer® ST ਮਾਡਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ST SUV ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਓ

ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ, 2023 Ford Explorer® SUV ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਇੰਗ ਸਮਰੱਥਾ

ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2023 Ford Explorer
® SUV 5,600 ਪੌਂਡ,* ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ IV ਟ੍ਰੇਲਰ ਟੋਅ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾਂ ਕੈਂਪਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

*ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਤਮ ਟੋਇੰਗ ਕਾਰਗੋ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਐਕਸੈਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

Close Menu